Min kristna tro

 

Jag är kristen. Jag tror att Bibeln, rätt förstådd, har ett viktigt budskap i vår tid. Naturligtvis måste Bibeln tolkas och det finns mycket i den som är svårt att förstå och jag kan verkligen inte förklara allt. Men jag tror på den och har ägnat en stor del av mitt liv åt att studera den. Ur ett kristet perspektiv är det viktigt att läsa hela Bibeln med utgångspunkt i Jesus.

Jag tror på Gud. Såsom han förstås genom Jesus. Naturligtvis kan jag inte bevisa att Gud finns, men jag anser att den som påstår att Gud inte finns har ännu besvärligare med sin bevisföring.

Under 25 år var jag pastor inom Örebromissionen, varav 4 år i Frankrike. Samfundet, som är baptistiskt, heter sedan några år Evangeliska Frikyrkan, efter att flera samfund gått samman i ett.

Ordet baptism kommer från Nya Testamentets grekiska ord för dop. Enligt baptistisk tolkning hör dopet samman med den personliga tron och bekännelsen. Till traditionell baptistisk uppfattning hör också en stark tro på människans frihet i kombination med gemensamt ansvarstagande. Religionsfrihet och mänskliga rättigheter har baptister i alla tider kämpat intensivt för. Baptistpastorn Martin Luther King är ett utmärkt exempel på det, liksom baptistmissionären E W Sjöblom som på ett tidigt stadium bekämpade slaveriet. Inom stora delar av baptismen har pacifismen varit starkt uttalad.

Mitt examensarbete på Folkhögskollärarlinjen behandlade John Ongmans gudsbild och människosyn. Ongman var född i Jämtland och grundade Örebromissionen. Kanske är han mest känd för att han redan för 100 år sedan slog vakt om kvinnans rätt att förkunna Bibeln.

 

Från en debatt med Jesusförnekare:
Kan man lita på professorn?

En motsvarande sida där jag granskar påståenden om att Jesus inte funnits bygger jag parallellt upp på denna adress:
www.jesustro.se

Kenneth Hermansson